Á.SZ.F.

A Mentavill Kft. weboldalának

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mentavill Kft. (továbbiakban: Üzemeltető), és a Üzemeltető által a www.gloriosaszalon.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, szerződő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének, megszűnésének feltételeit tartalmazza.

Az ÁSZF keretében az Üzemeltető és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.gloriosaszalon.hu weboldalon keresztül jön létre, történik, függetlenül attól, hogy a jogügylet, illetve szolgáltatás létrejötte, teljesítése Magyarországról vagy külföldről, az Üzemeltető vagy közreműködője, illetve megbízottja által történik.

 

Az üzemeltető cégadatai:

Cégnév: Mentavill Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
Levelezési cím: 8008 Székesfehérvár Pf.:12

e-mail cím: mentes.ildiko@gloriosaszalon.hu
Telefon: +36-30-9015-014
Fax: +36-22-515-510
Cégjegyzékszám: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága: 07-09-001940
Adószám: 10667190-2-07

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A (Torony Irodaház, II. emelet 1.)
Telefon: +36-22-503-603
Fax: +36-22-503-605
Központi email: info@neosoft.hu

 

 1. Általános rendelkezések

 

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gloriosaszalon.hu weboldalon található elektronikus áruházon (továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást az alább nem részletezett körben „Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény, „A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. Korm. rendelet, továbbá a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) szabályozza.

 

 1. Megrendelés – kosár használata – szállítási-, fizetési mód választása

 

Megrendelés megkezdésére a Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség.

A Felhasználó a kiválasztott termékeket a „Kosár” gomb használatával teheti Kosarába. A Felhasználó által megadható az egyes termékek kívánt mennyisége. A Kosár tartalma egyes termékenként, illetve egészében is törölhető.

A Kosár tartalmának meghatározását követően a „Megrendelés” gomb használatával jut el a Felhasználó azon felületre, ahol választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

Amennyiben a Felhasználó a rendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot megadta, választhat az átvétel módjáról:

- azt házhozszállítással kéri, vagy;

- az Üzemeltető üzletében kívánja átvenni.

 

Választania kell továbbá, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a vételárat:

 Ha a megrendelés leadásakor a „személyes átvétel üzletünkben” opciót választotta, akkor az alábbi fizetési feltételek közül lehet választani:

- készpénzben az áru átadásakor, vagy

- bankkártyával (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro) az áru átadásakor.

 Ha a megrendelés leadásakor a „házhozszállítás” opciót választotta, akkor Ön az alábbi fizetési feltételek közül választhat:

- utánvét fizetéssel a kiszállítást végző futárszolgálat munkatársának, vagy

- előre utalással.

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés nagyságától függően előleget kérjen a megrendelőtől. Ennek mértékéről a megrendelés visszaigazolása előtt kap tájékoztatást a Megrendelő.


Lehetséges átvételi pont:

Gloriosa Szalon

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 2.

 

 1. Szállítási költség – szállítás

 

Házhozszállítás választásakor:

- 40.000 forint alatti rendelés esetén a szállítási költség megrendelésenként 1.990 forint.

- 40.000 forint feletti rendelés esetén az Üzemeltető magára vállalja a szállítási költséget.

A kiszállítást Üzemeltető futárszolgálat megbízásával végzi.

A várható szállítási idő 3-5 munkanap. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja az 5 munkanapot, a termék megrendelésének beérkezése után a Megrendelő telefonon vagy e-mailben tájékoztatást kap erről. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg, a megrendelést módosítható, vagy törölhető.

Az Üzemeltető pontosan (óra-percre) meghatározott szállítási időpontot nem, csak közelítő szállítási intervallum megjelölését vállalja. A várható szállítási időpontot a rendelési visszaigazolás tartalmazza.

  

 1. A megrendelés véglegesítése, elküldése, módosítása

 

Ezt követően a „Tovább” gombbal az összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés véglegesítése előtt rendelése adatait, visszalépve módosíthatja az adatokat, a megrendelést, illetve kétszer használva a „Vissza” gombot törölheti a megrendelést a kosár ürítésével.

A megrendelés tényleges feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése” feliratra kattintással kerül sor, ami vételi ajánlatnak minősül és a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az Üzemeltető csak a háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket köteles elfogadni.

A Webáruházban történő vásárlás a fentiek szerint elektronikus úton leadott és visszaigazolt megrendeléssel lehetséges. A megrendelés leadása együtt jár jelen ÁSZF elfogadásával.

A Felhasználó a Webáruházon történő adatszolgáltatással és a megrendelés elküldésével nyilatkozik, hogy jelen szerződési feltételeket (ÁSZF), és a weblapon közzétett Adatvédelmi szabályokat megismerte és elfogadja, és az Adatvédelmi elvek és szabályok szerinti, valamint a jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelésekhez hozzájárul. A Felhasználó ezen nyilatkozata hiányában a Webáruházon keresztül szerződés érvényesen nem jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető vagy Üzemeltető közreműködője, megbízottja között.

A Webáruház szolgáltatásai minden Felhasználó számára elérhetőek, regisztráció nélkül, a „Megrendelés” oldalon kért adatok megadásával.

A megrendelés leadását követően a szerződés az átvétel napjáig szabadon és jogkövetkezmény nélkül módosítható az Üzemeltető fentiekben megadott címére megküldött elektronikus levélben.

 

A Szerződő Felek között a megrendelés visszaigazolásával magyar nyelven létrejött szerződés ráutaló magatartással, a „Megrendelés” gombra kattintva jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét a Felhasználó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért, szállítási késedelemért, kárért. Az ily módon beállt hiba, késedelem nem minősül az Üzemeltető hibás teljesítésének.

 A Felhasználó által vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Webáruház tartalmazza.

 Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

 A Webáruházon forgalmazott termék használati utasítását, tanúsítványát azon esetben, ahol ezt jogszabályi rendelkezések előírják, az áruhoz köteles mellékelni az Üzemeltető. Ennek esetleges elmulasztása esetén a szerződéstől történő elállásnak nincsen helye, azt a Felhasználó kérésére az Üzemeltető pótolja.

 

 1. A vételár

 

A vételár a kiválasztott termék/szolgáltatás mellett a Webáruházon feltüntetett általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségeit.

A Webáruházról megrendelhető termékek árának változtatási jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát sem kedvezően, sem kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

Amennyiben a Webáruház felületére nyilvánvalóan téves, - így különösen, de nem kizárólag - a termék vagy szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár/díj kerül feltöltésre, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani vagy a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. A Felhasználót ebben az esetben is elállási jog illeti meg.

A Webáruházban feltüntetett árak egyes termékek esetén eltérhetnek az üzlet áraitól.

 

 1. A visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését az Üzemeltető e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
 • a rendelés azonosítóját,
 • a rendelés dátumát,
 • a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét,
 • a termék árát,
 • szállítási költséget és
 • a fizetendő végösszeget.

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól, ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg.

A visszaigazolt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyet az Üzemeltető nem iktat, a megkötésétől számított 5 évig megőriz, és szükség szerint a Felhasználó számára hozzáférhető.
 

 1. A szerződés nyelve, alkalmazott magatartási kódex

A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az Üzemeltető nem veti alá magát magatartási kódexnek.

 

 1. A Fogyasztó elállási joga

 

A Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró azon természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, a jelen ÁSZF alkalmazásában.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a termék,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani. (45/2014 Korm.rend 20-30. §)

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

 1. A Fogyasztót megillető elállási (felmondási) jog gyakorlásának módja

 

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, az ÁSZF mellékleteként szereplő kitöltött nyilatkozat-mintát, vagy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Üzemeltető részére, jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségekre, az előbbi pontban meghatározott határidő előtt.

Írásban történő elállás esetén, azt határidőben előterjesztettnek és érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltetőnek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából. Az Üzemeltető javasolja, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként is adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Az Üzemeltető elektronikus levél útján haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Ezen visszaigazolás nem jelenti az elállási nyilatkozat joghatályos módon történő előterjesztésének elismerését az Üzemeltető részéről.

Fogyasztó az fentiek szerint határidőben gyakorolja elállási jogát. Ezen határidőt követően elküldött elállási nyilatkozat nem kötelezi az Üzemeltetőt.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Elállási nyilatkozat MINTA

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

Dátum:

 

 1. Az Üzemeltető kötelezettségei elállási (felmondási) jog gyakorlása esetén

 

Ha a Fogyasztó az elállási jognak megfelelően eláll a szerződéstől, az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. A Fogyasztó kötelezettségei elállási (felmondási) jog gyakorlása esetén

 

Ha a Fogyasztó megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Üzemeltetőnek vagy az Üzemeltető által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Az Üzemeltető az utánvéttel visszaküldött csomagot nem köteles átvenni.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Fogyasztót e joga gyakorlásával összefüggésben az előbbieken felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

 

 1. Az elállás (felmondás) kizártsága

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát fenti határidő elteltével.

 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási (felmondási) jogát továbbá, különösen, ha 

 1. a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 2. b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 3. c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 4. d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 5. e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

 1. Jótállás

 

Az Üzemeltetőt az általa forgalmazott termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv, - illetve amennyiben a termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá esik, úgy e rendelet - alapján jótállási kötelezettség terheli.

A szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).

A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a termék Felhasználó általi átvétele napjával kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztónak minősülő Felhasználó (továbbiakban Fogyasztó) részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés;

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Üzemeltetőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha az Üzemeltető a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Üzemeltető költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztóérdekeit kímélve kell elvégezni. Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik.

A Üzemeltető jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a Felhasználó/Fogyasztó jogszabályból eredő–így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a Szerződő Felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Felhasználó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

 

 1. Szavatosság

 

A Felhasználó közvetlenül az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti szavatossági igényét.

A Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már megvoltak.

A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotában képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a felhasználónak okozott érdeksérelmet.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Üzemeltető nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit kímélve, nem tud eleget tenni, vagy a Fogyasztó kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Üzemeltető költségére kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, illetve az Üzemeltetőnek megtéríteni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát, annak felfedezése után késedelem nélkül, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Üzemeltetővel.

 

 1. Termékszavatosság

 

Az Üzemeltető által a Felhasználónak ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Ezen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

 1. Felelősség

 

A Webáruházon található információk az Üzemeltető lehető legnagyobb gondossága és jóhiszeműsége mellett kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A felhelyezett információk, adatok pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és használatával elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető kifejezett kizárja minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más – az Üzemeltetőn kívüli harmadik személyek - weboldalaira vezet. Ezen harmadik személyek adatvédelmi gyakorlatáért, weboldalaik biztonságos használatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

 1. Adatkezelés

 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Webáruház/honlap működtetését nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba, ugyanis adatkezelése kizárólag a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. (2011. évi CXII Tv. 65. § (3) a./ pont)

Az Üzemeltető az adatokat közvetlenül a Webáruház felületén keresztül vásárolni szándékozó érintettektől veszi fel, az adatkezelés (célja) kizárólag a megrendelés alapján létrejövő adásvétel kölcsönös teljesítésére irányul.

Az Üzemeltető kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeli (név, lakcím, postázási cím, telefonszám), a személyes adatokat kizárólag a létrejövő szerződés és a kibocsátott számla valóságtartalmának utólagos igazolása, és az esetleges minőségi kifogás, jogvita ügyintézése miatt őrzi meg, 5 éves időtartamra. Az adatok semmilyen további célra nem használhatók fel, azok az Üzemeltető kezeléséből nem kerülnek ki, ide nem értve a tárhely-szolgáltató szükségszerű adatkezelését, továbbá a posta, illetve csomagküldő szolgálatnak nyújtandó szükségszerű adatokat, kifejezetten az adásvételi szerződés teljesítése érdekében. Az Üzemeltető a Webáruház működtetésével összefüggésben reklámcélú (direkt marketing) tevékenységet nem folytat, hírlevél szolgáltatást nem végez.

 

 1. Szerzői jogok

 

A Webáruház egésze szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogi jogosultja az Üzemeltető a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása vagy áru vásárlása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, idegen nyelvről magyar nyelvre való fordításokat, termékismertetőket, leírásokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, know-how-t).

A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően sem az esetleges regisztráció, sem a Webáruház regisztráció nélküli használata nem biztosít jogot a Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely módon történő használatára, illetve hasznosítására.

 

 1. Panaszügyintézés

 

A Felhasználó a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban, az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cégnév: Mentavill Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
Levelezési cím: 8008 Székesfehérvár Pf.:12

e-mail cím: mentes.ildiko@gloriosaszalon.hu
Telefon: +36-30-9015-014
Fax: +36-22-515-510
Cégjegyzékszám: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága: 07-09-001940
Adószám: 10667190-2-07

Az Üzemeltető az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt az Üzemeltető elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Üzemeltető köteles öt évig megőrizni.

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A felhasználónak modja van Online vitarendezésre az ODR (http://ec.europa.eu/odr) weboldalon keresztül.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

Fejér Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási  Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.
Telefonszám: +36 22 501 751,
Telefax: +36 22 795 814
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

 

Békéltető testület.

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet az Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 22/510-310

Fax: 22/510-312

 

Bírósági eljárás

 

Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

 

Székesfehérvár, 2018. szeptember 13.

 

Mentavill Kft.

 

 

Mellékletek:

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1....) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....)

(5 ....)

(6 ....)

 

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és - ha van - telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 1. a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

- „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

- „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

 1. b) illessze be a megfelelőt:
 2. ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy
 3. bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy
 4. bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget - Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy
 5. bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

 1. c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:[1]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[3]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ...[4] hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....[5], de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ....[6] vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/[7]...[8] alapján a ...[9] jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?[10]

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

[3] A megfelelő jelölendő

[4] a vállalkozás nevének beillesztése

[5] két évnél rövidebb határidő esetén beillesztendő

[6] a vállalkozás nevének beillesztése

[7] a megfelelő jogszabályhely megjelölése szükséges

[8] jelölje meg a megfelelőt

[9] a vállalkozás nevének beillesztése

[10] a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő beillesztése